21 hodnocení

Klavírní myšlení Ivana Klánského

Kniha Klavírní myšlení Ivana Klánského představuje čtenářům významnou osobnost současného pianistického umění, prof. Ivana Klánského. Pojednává o jeho tvůrčím a pedagogickém zrání, životní cestě od jeho prvních klavírních krůčků přes studia na konzervatoři a AMU v Praze až po jeho rozsáhlou pedagogickou praxi. Zachycuje jeho začátky v roli klavírního pedagoga a postupné utváření svébytné, osobité metodiky, kterou mimořádně úspěšně uplatňuje ve své pedagogické praxi. Tato metodika je čtenáři přiblížena prostřednictvím myšlenkového vnímání hudby Ivanem Klánským a je vyjádřením jeho estetických a etických postojů v oblasti interpretačního umění. První kapitoly jsou věnovány životní dráze a stěžejním pilířům jeho klavírní metodiky, jakými se jeví diagnostika výkonu interpreta, práce klavíristy s časem a zvukem, fyzicko-technické zákonitosti klavírní hry. Přibližují i nejoriginálnější součásti jeho pedagogicko-metodického systému, kterými se stala impulzová metoda a metodický princip rozčleňování interpretace na horizontálně nebo vertikálně hudebně zpracované plochy. Další kapitoly rozebírají názory a pohledy Ivana Klánského na interpretaci hudby jednotlivých hudebněhistorických období od 17. do 20. století.

The book The Piano Thinking of Ivan Klánský introduces readers to the life and work of an eminent proponent of contemporary piano-playing interpretation and pedagogy prof. Ivan Klánský. It deals with his creative and pedagogical development from his first musical accomplishments through studies at the Conservatoire and Academy of Performing Arts in Prague up to his extensive pedagogical practice. It also covers his early pedagogical experiences and the gradual formation of his specific piano-teaching method which he has been applying successfully throughout his entire career. This method is being explored through the prism of Klánský’s intellectual perception of music and represents an expression of his aesthetic and ethical attitudes in the area of interpretative art. The first chapters are devoted to his career and to the key points of the methodology of his piano lessons, including the diagnosis of the player’s potential for appropriate achievement, his or her implementation of sound and timing issues, and the physiological and practical rules of piano technique and practice. We also present the most innovative parts of his teaching method, i.e. the “impulse method” focused on the range of touch and tone production, also progression in horizontal and vertical playing. The closing parts explore Klánský’s views on the interpretation of music in performance throughout particular historical periods, from the 17th to the 20th centuries.

O autorovi:

Autorka Mgr. Eugenie Koblížková působí jako klavírní pedagožka na ZUŠ Dobřichovice, kde zároveň zastává funkci zástupkyně ředitele školy. Řadu let s prof. Ivanem Klánským úzce spolupracuje, mimo jiné i na organizaci pravidelných metodických kurzů pro učitele ZUŠ. Je také zakladatelkou a ředitelkou klavírní soutěže Středočeské PIANOFORTE.

Eugenie Koblížková, M.A., works as a piano tutor and deputy director of the state Art School (ZUŠ) in Dobřichovice. She has been collaborating with prof. Ivan Klánský for many years. Jointly they have been organizing courses on the methodology of music education for ZUŠ tutors. She is also a founder and director of the youth piano competition of Central Bohemia PIANOFORTE.

Můžeme doručit do:
21.6.2024
Skladem
390 Kč –15 % 331 Kč
Kategorie: Hudba
Název: Klavírní myšlení Ivana Klánského / The Piano Thinking of Ivan Klánský
Autor: Eugenie Koblížková
Edice:
Nakladatel: Togga
Vazba: vázaná
Formát: 17 x 24 cm
Počet stran: 420
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-7476-211-6
Jazyk: český, anglický
Klavírní myšlení Ivana Klánského
390 Kč –15 %

Kniha Klavírní myšlení Ivana Klánského představuje čtenářům významnou osobnost současného pianistického umění, prof. Ivana Klánského. Pojednává o jeho tvůrčím a pedagogickém zrání, životní cestě od jeho prvních klavírních krůčků přes studia na konzervatoři a AMU v Praze až po jeho rozsáhlou pedagogickou praxi. Zachycuje jeho začátky v roli klavírního pedagoga a postupné utváření svébytné, osobité metodiky, kterou mimořádně úspěšně uplatňuje ve své pedagogické praxi. Tato metodika je čtenáři přiblížena prostřednictvím myšlenkového vnímání hudby Ivanem Klánským a je vyjádřením jeho estetických a etických postojů v oblasti interpretačního umění. První kapitoly jsou věnovány životní dráze a stěžejním pilířům jeho klavírní metodiky, jakými se jeví diagnostika výkonu interpreta, práce klavíristy s časem a zvukem, fyzicko-technické zákonitosti klavírní hry. Přibližují i nejoriginálnější součásti jeho pedagogicko-metodického systému, kterými se stala impulzová metoda a metodický princip rozčleňování interpretace na horizontálně nebo vertikálně hudebně zpracované plochy. Další kapitoly rozebírají názory a pohledy Ivana Klánského na interpretaci hudby jednotlivých hudebněhistorických období od 17. do 20. století.

The book The Piano Thinking of Ivan Klánský introduces readers to the life and work of an eminent proponent of contemporary piano-playing interpretation and pedagogy prof. Ivan Klánský. It deals with his creative and pedagogical development from his first musical accomplishments through studies at the Conservatoire and Academy of Performing Arts in Prague up to his extensive pedagogical practice. It also covers his early pedagogical experiences and the gradual formation of his specific piano-teaching method which he has been applying successfully throughout his entire career. This method is being explored through the prism of Klánský’s intellectual perception of music and represents an expression of his aesthetic and ethical attitudes in the area of interpretative art. The first chapters are devoted to his career and to the key points of the methodology of his piano lessons, including the diagnosis of the player’s potential for appropriate achievement, his or her implementation of sound and timing issues, and the physiological and practical rules of piano technique and practice. We also present the most innovative parts of his teaching method, i.e. the “impulse method” focused on the range of touch and tone production, also progression in horizontal and vertical playing. The closing parts explore Klánský’s views on the interpretation of music in performance throughout particular historical periods, from the 17th to the 20th centuries.

O autorovi:

Autorka Mgr. Eugenie Koblížková působí jako klavírní pedagožka na ZUŠ Dobřichovice, kde zároveň zastává funkci zástupkyně ředitele školy. Řadu let s prof. Ivanem Klánským úzce spolupracuje, mimo jiné i na organizaci pravidelných metodických kurzů pro učitele ZUŠ. Je také zakladatelkou a ředitelkou klavírní soutěže Středočeské PIANOFORTE.

Eugenie Koblížková, M.A., works as a piano tutor and deputy director of the state Art School (ZUŠ) in Dobřichovice. She has been collaborating with prof. Ivan Klánský for many years. Jointly they have been organizing courses on the methodology of music education for ZUŠ tutors. She is also a founder and director of the youth piano competition of Central Bohemia PIANOFORTE.