Chci vydat knihu

PNG_for_google_merchant_ctverec

Vydejte svou knihu v Knihy Togga

 

 

Jsme přes 20 let na trhu
Přes 20 let zkušeností Vám zaručí maximální kvalitu

Profesionálové v oboru
Precizní sazba, vhodná typografie, profesionální práce s textem.

Výroba i distribuce není problém
Všechny naše publikace vyrobíme a dodáváme do distribuční sítě.

Reference
 Máme skvělé reference, podívejte se na náš Facebook a Google! 

 

 

Chcete vydat knihu?

 

  1. Zašlete nám váš rukopis v elektronické podobě (ve formátu.doc, .txt anebo .odt) a připojte k němu také krátký text, v němž přiblížíte svůj autorský záměr a publikum, komu má být kniha určena. S rukopisem budeme nakládat v uzavřeném režimu, to znamená, že bude posuzován pouze v rámci vydavatelství. Při případném nepřijetí k vydání bude rukopis na naší straně skartován.

  2. Pokud bude text z našeho pohledu vhodný k publikování, připravíme vám technickou specifikaci a cenovou rozvahu, jak velké finanční prostředky budete k vydání potřebovat. Z vlastních prostředků vydávání externích autorů nefinancujeme, až na zcela ojedinělé výjimky – v takovém případě bychom vás neprodleně informovali.

  3. V následujícím kroku bychom připravili nakladatelskou smlouvu a zálohovou fakturu, po připsání zálohy na náš účet bychom započali redakční práce s rukopisem a dalšími případnými podklady (ilustrace, fotografie apod.), dále podle vzájemné dohody o formálních prvcích budoucí knihy (formát, typografie, barevnost, vazba, obálka, ...) postupně publikaci dokončíme a vyrobíme v odpovídající výši nákladu.

  4. Pokud bychom vydali publikaci oficiálně pod hlavičkou vydavatelství (našeho či partnerského), tak zhotovené knihy obratem umístíme do široké distribuce na českém trhu, neprodleně také zajistíme dle platného zákona o povinných výtiscích zaslání knih do odpovídajících knihoven v České republice. Pokud bychom knihu nezařadili do našeho edičního plánu, doručíme vám zhotovené publikace a doporučíme způsob dalšího prodeje ve vaší vlastní režii.

 

Chcete vydat odbornou publikaci?

 

  1. Zašlete nám váš rukopis v elektronické podobě (ve formátu.doc, .txt anebo .odt) a připojte k němu také krátkou anotaci v rozsahu max. 1.000 znaků, kde budete formulovat svůj autorský záměr a specifikovat konkrétní odborné zaměření textu, jeho přínos pro danou oblast a cílové publikum, komu především bude kniha určena. Pokud je to možné, připojte také dva odborné recenzní posudky. S rukopisem budeme nakládat v uzavřeném režimu, to znamená, že bude posuzován pouze v rámci vydavatelství. Při případném nepřijetí k vydání bude rukopis na naší straně skartován.

  2. Připravte si návrh financování výroby vaší knihy – ve velké většině případů to budou pravděpodobně prostředky z grantových či jiných podpůrných zdrojů vašich univerzitních anebo akademických pracovišť. Po konzultaci s vámi připravíme technickou specifikaci a oficiální cenovou rozvahu, kterou budete moci použít jako oficiální podklad při žádosti o finanční příspěvek u příslušného poskytovatele podpory.

  3. V případě úspěšné žádosti o příspěvek převezmeme celou administrativní agendu týkající se přípravy licenčních smluv, převodů finančních prostředků, úhrad za vyhotovení recenzních posudků apod. Následně začneme redakčně zpracovávat vámi definitivně odsouhlasený rukopis a podle vzájemné dohody o formálních prvcích budoucí knihy (formát, typografie, barevnost, vazba, obálka, ...) postupně publikaci dokončíme a vyrobíme v dohodnuté výši nákladu.
  4. Zhotovené publikace obratem umístíme do široké distribuce na lokálním českém trhu (v případě cizojazyčních publikací také do globálního prostředí internetového obchodu Amazon) a do vlastního e-shopu, neprodleně také zajistíme dle platného zákona o povinných výtiscích zaslání knih do odpovídajících knihoven v České republice a zabezpečíme doručení dohodnutého počtu exemplářů autorovi, recenzentům či koedičním partnerům.

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: