O nás

Vydavatelství a nakladatelství TOGGA bylo založené v roce 1997 a původně zaměřovalo svoji pozornost na vydávání knižních publikací z oblasti muzikologie. V krátkem čase jsme rozšířili záběr i na další humanitní obory a v současné době vydáváme knihy již vlastním nákladem anebo v koedicích ‚ historické, filosofické, literárněvědné, pedagogické, lékařské, filologické či kunsthistorické. Stali jsme se spolutvůrci edicí vydávaných na několika fakultách Univerzity Karlovy v Praze (Filozofická fakulta UK, Fakulta humanitních studií UK, Katolická teologická fakulta UK), edičně také spolupracujeme s 1. lékařskou fakultou UK, s Pedagogickou fakultou UK a s Hudební fakultou AMU v Praze. Kromě pražských vysokých škol √∫zce participujeme i na vydavatelských projektech jiných univerzit v ƒåeské republice. Významným oborem naší činnosti je vydávání poezie, beletrie a jejich překladů, stejně tak jako podpora začínajících autorů v uvedených oblastech. V neposlední řadě poskytujeme tvůrčí a technologické zázemí pro grafickou přípravu a √∫pravu i následnou výrobu nejrůznějších publikací, časopisů nebo slavnostních tisků třetím stranám ‚ obcím, městům, školám, spolkům, společnostem, občanským sdružením a dalším právním subjektům.